Nález Ústavního soudu ČR ze dne 28.7.2014, sp. zn. I. ÚS 1694/14

Stěžovatel se ústavní stížností domáhal zrušení rozhodnutí vrchního soudu z března 2014, a to pro rozpor s právem na osobní svobodu a spravedlivý proces, zakotvené v článku 8 a 36 Listiny.

 

Stěžovatel byl obviněn pro zvlášť závažný zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, když měl zabezpečovat organizaci a financování pěstírny rostlin konopí obsahující 1,551 kg omamné látky. Dále byl obviněn z trestného činu uplácení, když měl částkou 100.000,- podplatit policistu, aby v jeho prospěch ovlivnil přesně nezjištěná trestní řízení.

Číst dál

Rozsudek ESLP ve věci Lyapin proti Ruské federaci ze dne 24.7.2014, číslo 46956/09

Státní občan Ruské federace, pan Sergej Vladimírovič Lyapin, podal dne 27.8.2009 k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku stížnost na základě znění článku 34 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Stěžovatel byl v této stížnosti zastoupen Výborem proti mučení (Committee against Torture), který je mezinárodní nevládní organizací se sídle v Nižním Novgorodu (Nižnij Novgorod).

Číst dál